Informační systém Dispečink

Pro koho je systém určen?

Vyvinuto pro přepravní služby (taxi, limuzíny). Možné nasazení v dopravních a jiných společnostech zabývajících se logistikou. Systém je modulární, a proto jej lze upravovat dle potřeb zákazníka, přidat nové či odebrat stávající funkce, uzpůsobit design (celkový vzhled) všech jeho částí.

Co získám jeho koupí?

Informační systém Dispečink urychluje komunikaci mezi řidiči a dispečinkem. Podává přehledné informace o pozicích vozů, aktivní jízdách, vzdálenosti trasy, startovní a cílové adrese. Umožní výpočet ceny za jízdu, vyhledání adres, podává podrobný přehled o přihlášených řidičích a vozech. Dispečinku tak šetří čas potřebný k získání informací přímo od řidičů, systém navíc informuje samotné řidiče o vzdálenosti a době trvání jízdy. Informační systém dispečink byl vyvinut pro zrychlení a zpřehlednění komunikace mezi dispečinkem a řidiči, dle této filosofie se řídil i jeho samotný vývoj. Rozhraní systému je jednoduché na ovládání a jeho prvky jsou na stránce rozmístěny v souladu s empiricky zjištěnými daty o sledovanosti prvků v aplikaci.

Části systému

Webová aplikace

Popis: Součástí webové aplikace je administrace a mapové rozhraní sloužící pro potřeby dispečinku. Webová aplikace je uzavřený systém do kterého je možné se přihlásit pod přiděleným jménem a heslem. V základní verzi jsou k dispozici uživatelské role řidič, dispečink, administrátor, které mají odlišná přístupová práva. Administrace slouží ke správě celého systému. Je možné přidávat, odebírat či upravovat uživatele (řidič, dispečink, administrátor), destinace, vozy a města působení. Mapové rozhraní podává informace o pozicích vozů, přihlášených řidičích s jejich vozy. Zobrazí aktivní jízdy a k nim statistiky s odhadem zbývající doby trvání, vzdálenosti, časem startu, výpisem startovní a cílové adresy.

Požadavky:
 • Internetové připojení.
 • Internetový prohlížeč.
Funkce:
 • Přihlášení, odhlášení (uchování přihlašovacích údajů v paměti).
 • Správa uživatelů (přidávání, úprava, odebírání).
 • Nastavení rolí a přístupových práv.
 • Správa vozů, destinací, měst (přidávání, úprava, odebrání).
 • Zobrazení dat dle vybraného města v části administrace, dispečink (s uchováním vybraného města v paměti).
 • Živá mapa obsahující aktuální polohu vozů s jejich řidiči.
 • Popup okna s možností přesunutí na zvolenou polohu.
 • Automatické doplnění vepsaných adres (našeptávač).
 • Výpočet vzdálenosti, času a ceny jízdy.
 • Interaktivní menu s přehledem přihlášených vozů a řidičů.
 • Vyhledání a označení vozu na mapě.
 • Přehled aktivních jízd s výpisem řidiče a vozu.
 • Statistika aktivní jízdy, obsahuje výpis času do konce jízdy, zbývajícího počtu kilometrů, délku trasy, času startu, interaktivní startovní a cílovou adresu se zobrazením na mapě.
 • Vykreslení průběhu jízdy na mapu s označením startovní, cílové polohy. Aktuální poloha vozu na mapě je synchronizována s polohou vozu ve skutečnosti.

Klient aplikace

Popis: Sběr dat zajišťuje klientská aplikace nahraná v koncovém zařízení umístěném ve vozu. Pomocí aplikace lze vybírat předem definované destinace, ukládat vlastní destinace, spustit navigaci na cílovou destinaci, zobrazit délku a dobu trvání trasy.

Požadavky:
 • Zařízení se systémem Android.
 • Podpora GPS.
 • Internetové připojení.
Funkce:
 • Přihlášení, odhlášení (uchování přihlašovacích údajů v paměti).
 • Nabídka dostupných vozů při prvním spuštění, uchování vybraného vozu v paměti.
 • Zobrazení předdefinovaných destinací ze serveru a z mobilu (název, adresa, město).
 • Změna pozice destinace v menu (dlouhým stiskem).
 • Automatické doplnění vepsaných adres (našeptávač).
 • Uložení vyhledaných adres do paměti.
 • Odstranění destinací.
 • Nastavení aplikace (tlačítkem v menu, možnost odhlášení, změny vozidla).
 • Inteligentní zápis polohy vozu na server podle informací z GPS, WiFi a BTS (aplikace je odolná vůči výpadkům GPS).
 • Spuštění nové jízdy výběrem destinace.
 • Nalezení trasy jízdy (nejkratší silniční spojení ze startovní do cílové polohy), výpočet její vzdálenosti a doby trvání.
 • Výpis vzdálenosti, doby trvání, startovní a cílové adresy jízdy.
 • Zápis nové jízdy na server.
 • Záznam polohy vozu při absenci GPS.
 • Navigace na cílovou destinaci s aktivním zápisem polohy vozu.
 • Přerušení jízdy s kontrolou náhodného stisku.
 • Možnost uložení cílové destinace do paměti (název, adresa, město) při dosažení cíle (20 m).

Ukázky ze systému

Projektera: proměníme nápad ve skutečnost

Jsme tým lidí, kteří milují svou práci.
Bavíme se při působení na různorodých
IT projektech plných pozitivního myšlení.
Naše nadšení a zápal nám dodává spousty
energie pro další sebevzdělávání.
Rádi přijímáme i šíříme nové myšlenky do světa.
Jsme pozitivní firma, jsme Projektera.

 • ikona telefonu

  Chcete nám zavolat?

  Volejte +420 605 591 851
 • ikona mailu

  Neradi voláte?

  Napište nám na info@projektera.cz

Chcete u nás pracovat?

Rádi spolupracujeme/zaměstnáváme pozitivní
lidi. Pokud je pro Vás práce zároveň zábavou,
nejspíše si budeme rozumět!
Kontaktujte nás.